OPLEIDING – SPECIALISATIE ZWANGERSCHAPSYOGA  

De opleiding, specialisatie zwangerschapsyoga, geeft de mogelijkheid zich te specialiseren in de integrale zwangerschapsyoga. Ze staat open voor iedere geïnteresseerde die deze kennis wil integreren bij de begeleiding van zwangere vrouwen, binnen de eigen specialisatie of binnen een ruimer werkveld: yogadocenten, vroedvrouwen, kinesisten, gynaecologen, artsen, dhoula’s, e.a.  Daarnaast biedt de opleiding aan erkende yoga-docenten de mogelijkheid om zich in zwangerschapsyoga te specialiseren. Zwangerschapsyoga biedt oefeningen voor tijdens de zwangerschap, een degelijke voorbereiding op het gebruik van yogaoefeningen tijdens de bevalling, een voorbereiding op een bewuste bevalling en een natuurlijke geboorte.

 DOCENTEN & GASTDOCENTEN

 Begeleiding van een professioneel team met jarenlange ervaring en samenwerking. Lut Van Melle: yogadocente, specialisatie zwangerschapsyoga. Erkend diploma Europese unie, Patanjali Instituut, 25 jaar ervaring met lesgeven. Opleiding Zwangerschapsyoga te Sittard (Nl), bijscholing methode MarieTexier (Fr.), Pregnancy teacher training, Sitaram, Uma Dinsmore-Tuli, (GB).Gastdocenten en medewerkers aan de opleiding zijn o.a. Véronique Laureys, docente vroedkunde Arteveldehogeschool, oprichtster van t’ Geboortehuis, Anne De Vits, gynaecologe en verloskundige;  Francine Deroo, vroedvrouw in  ziekenhuis Jan Palfijn te Gent. Evelyne Vandercasseyen, zelfstandige vroedvrouw, haptonomisch zwangerschapsbegeleider opgeleid aan de Academie voor Haptonomie te Doorn (NL);   Doula ; Tina Vervaeke, Cranio sacraal therapeute; ea.

INFORMATIE

Voor meer informatie en vragen welkom bij lut.van.melle@telenet.be 

 SPECIALISATIE ZWANGERSCHAPSYOGA 

Tijdens de zwangerschap heeft het  lichaam extra zorg nodig om het nieuwe leven te dragen en te voeden en om zich hierbij ontspannen en energiek te blijven voelen. Zwangerschapsyoga geeft een antwoord op deze behoefte. Yoga houdingen dragen bij aan het opbouwen van draagkracht en soepelheid. De ademhalingstechnieken zijn gebaseerd op de natuurlijke adembeweging en brengen  rust en evenwicht teweeg. Door te ontspannen gaan de natuurlijke processen in het lichaam beter functioneren. Er zijn ook specifieke oefeningen om de ongemakken tijdens de zwangerschap te verlichten. Belangrijk is om individueel te bekijken wat een zwangere vrouw mag doen in haar specifieke situatie. Er zijn ook een aantal yogahoudingen die men niet mag doen tijdens de zwangerschap.

GENIETEN van de  zwangerschap staat centraal. Op deze manier leert de zwangere vrouw zichzelf en haar lichaam beter kennen, waardoor ze er op een bewuste manier voor kan zorgen.  Ze ontdekt haar vermogens en krijgt vertrouwen in de natuurlijke werking van haar lichaam.  De wekelijkse herhaling van de oefeningen maakt dat deze geïntegreerd worden in het lichaam en deel kunnen gaan uitmaken van het dagelijkse leven. Ontspannen, loslaten en ‘over-gave’ aan de levensstroom zijn essentieel tijdens de zwangerschap, arbeid en bevalling. Ontspanning zorgt o.a. dat de natuurlijke aanmaak van hormonen vlot verloopt. Daarnaast leert men technieken die helpen om te gaan met pijn, spanning, onrust, angst, emoties, gedachten…die ons beperken in het vrij en ontspannen zijn. Men leert de weg gaan van pijn naar spanning en naar een intensiteit die uitmondt in kracht, innerlijke kracht en overgave. Hierbij speelt de ademhaling een crusiale rol. Door zich tijdens de arbeid en bevalling op de ademhaling te concentreren, en deze ademhaling te richten op plekken waar de vrouw pijn ervaart, kan men beter met de pijn omgaan en deze verlichten.

 Het bewust zijn van het contact met de baby en de invloed die dit nu al heeft op de ontwikkeling van de baby wordt, in de aandacht gebracht.  Zwangerschapsyoga is een yoga die men samen met de baby beleeft. De baby geniet mee van de ontspanning, de rust en het contact dat tussen moeder en kind ontstaat. Oefeningen om dit contact te ontwikkelen en te verdiepen worden aangereikt. We staan stil bij de invloed die de baby op zijn geboorte zou kunnen hebben. Iedere vrouw krijgt de ruimte om haar  zwangerschap te beleven en de geboorte voor te bereiden  en te herscheppen op haar unieke manier.

Zwangerschapsyoga is een heel andere vorm van yoga dan de courante yoga vormen. Ook al is men gewoon yoga te doen, zal de zwangere vrouw beginnen voelen dat deze oefeningen geen antwoord meer bieden op wat haar zwangere lichaam met al de veranderingen nodig heeft.  Het is niet voldoende om de yoga die men gewoon is te doen aan te passen aan de zwangerschap. Dit zou de nadruk leggen op wat de zwangere vrouw niet meer kan en zou de mogelijkheid om het zwangere lichaam en  het zwanger-zijn als een zeer bijzondere periode te zien onontgonnen laten. De zwangerschap biedt juist heel specifieke kansen en vermogens die men slechts tijdens de zwangerschap ter beschikking krijgt. Zwangerschapsyoga vertrekt volledig van het zwangere lichaam en de behoeften die dan op de eerste plaats komen. Bovendien concentreren we ons op de nieuwe mogelijkheden en vermogens die men ter beschikking krijgt tijdens de zwangerschap. Op een heel geconcentreerde en functionele manier worden specifieke yogatechnieken gebundeld om de zwangere vrouw tijdens haar zwangerschap  te ondersteunen en haar voor te bereiden op de  bevalling.

In de integrale zwangerschapsyoga besteden we ook aandacht aan de voorbereiding op de arbeid en bevalling. Het zwangere  lichaam wordt voorbereid om ‘het geboorte geven’ op een ontspannen, natuurlijke en bewuste manier te beleven. De yogatechnieken worden hierbij helemaal afgestemd op de arbeid en bevalling, het opvangen van de weeën en het baren. Er worden enkele eenvoudige methoden van ademhalen geleerd, die men tussen en tijdens de weeën en het uitdrijven kan gebruiken. Men leert omgaan met pijn, d.w.z. pijn transformeren naar kracht. Tussen de weeën door leert de vrouw gericht uit te rusten, ontspannen en kracht op te laden. Daarnaast worden de yoga houdingen en bewegingen gebruikt, om o.a. de zwaartekracht te gebruiken, het bekken maximale ruimte  te geven, het geboortekanaal soepel te houden, de werking van de weeën te stimuleren, ontspannen te blijven.

Door het delen van deze ervaringen met een groep vrouwen en/of een begeleider staat men er niet langer alleen mee en wordt men gedragen door een cirkel van zwangere vrouwen en/of begeleiders. Doordat begeleiders de specialisatie zwangerschapsyoga volgen, kunnen ze deze technieken ook gebruiken ter ondersteuning van vrouwen die zich met zwangerschapsyoga hebben voorbereid. Deze continuïteit in de begeleiding geeft vertrouwen en steun aan deze vrouwen.

  De volgende thema’s komen uitgebreid in de opleiding aan bod. Zorg dragen voor het zwangere lichaam & anatomie van de zwangerschap in kader van zwangerschapsyoga. Zwangerschapsyoga en ademhaling, beweging, klank, contact met de baby. Zwangerschapsyoga in het scenario van de weeën, weeën dans & anatomie van de bevalling in kader van zwangerschapsyoga. Een weekend ‘Bewust bevallen en Zwangerschapsyoga’ samen met koppels. Waarin bewust en natuurlijk bevallen, zwangerschapsyoga tijdens de arbeid en bevalling, de rol van de partner, massage, worden aangereikt. Natuurlijk bevallen, thuis of in het ziekenhuis, creatief zwanger. Hoe de overgang van het leven in de baarmoeder naar het verdere leven zo zacht mogelijk laten verlopen, de ontvangst van de baby. Eigen ervaring met geboorte en bevalling, en overdracht tijdens het lesgeven of begeleiden van vrouwen. Principes bij opbouw lessen. Energetische werking tijdens de zwangerschap en bevalling. Haptonomie, de kracht van de aanraking integreren in yoga beoefening, cranio-sacraal therapie. Psychische processen tijdens zwangerschap en bevalling, hoe een vrouw hierin begeleiden, rol van een doula. Integratie zwangerschapsyoga in eigen specialisatie.

De laatste jaren is de interesse voor zwangerschapsyoga enorm toegenomen bij lesgevers en zwangere vrouwen. Deze specialisatie wil een degelijke voorbereiding bieden voor de docenten en begeleiders. Om elk vanuit de eigen specialisatie toch een continuïteit en afstemming te kunnen vormen in de begeleiding van zwangere vrouwen met zwangerschapsyoga. De opleiding specialisatie zwangerschapsyoga geeft de mogelijkheid zich te specialiseren in de integrale zwangerschapsyoga.